Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

leksandra
1224 d712 360
leksandra
 
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
leksandra
9180 0388 360
Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
9516 3dd8 360
Reposted fromseaweed seaweed viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
0100 c11a 360
Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
1983 c4a6 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
1584 f25c 360
Reposted fromsarazation sarazation viaperesekere peresekere
leksandra
4304 a04a 360

Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
       
Reposted from4777727772 4777727772 viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
3737 cef8 360
Reposted fromspring-flow spring-flow viakeithpeligro keithpeligro
2725 85ad 360
1005 c624 360
Reposted fromkattrina kattrina viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
4535 132d 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeithpeligro keithpeligro
leksandra
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatobecontinued tobecontinued
3856 3e63 360
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
3858 36c4 360
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
leksandra
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
leksandra
8851 6db2 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl