Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

6924 5dbc 360
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaJosette Josette
leksandra
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaJosette Josette
leksandra
6954 3b0e 360
Reposted fromsininen sininen viaJosette Josette
leksandra
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaJosette Josette
leksandra
8865 ddbb 360
leksandra
8220 34cc 360
leksandra
5677 cdab 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
2965 67dd 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
0025 8585 360
leksandra
leksandra
leksandra
7616 1c17 360
leksandra
7011 a364 360
Reposted fromhermina hermina viatobecontinued tobecontinued
leksandra
7011 a364 360
Reposted fromhermina hermina viatobecontinued tobecontinued
leksandra
8865 ddbb 360
7805 0ec2 360

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viatobecontinued tobecontinued
leksandra
8831 023b 360
leksandra
3170 6130 360
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
leksandra
leksandra
7713 f054 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl