Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

leksandra
leksandra
4297 2d59 360
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
leksandra
6412 624c 360
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaszydera szydera
3408 aa5d 360

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viaoll oll
2962 80bb 360
Reposted fromerial erial viaoll oll
leksandra
3569 d883 360
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viaoll oll
leksandra

Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll

September 16 2018

leksandra
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
leksandra
6400 cf5f 360
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
leksandra
5204 5623 360
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
leksandra
9478 fee7 360
leksandra

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted frommessinhead messinhead viatobecontinued tobecontinued
leksandra
leksandra

July 20 2018

leksandra
3099 e6fd 360
1127 ea2a 360

Lolita (1997) deleted scene

leksandra
6840 ce1a 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
leksandra
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianawrocka nawrocka
leksandra
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina vianawrocka nawrocka
leksandra
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl