Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

leksandra
2660 2cfd 360
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaK8 K8

October 14 2017

leksandra
2493 b477 360
leksandra
9132 6a50 360
Reposted fromshakeme shakeme
leksandra
leksandra
6230 06b6 360
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakoloryzacja koloryzacja
leksandra
1602 db45 360
Reposted fromhepi hepi viakaas kaas
9041 f1ad 360
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viakoloryzacja koloryzacja
7897 cac6 360
Reposted fromhawke hawke viairmelin irmelin
9934 5972 360

banjosandbibles:

“Don’t slide through life. Savor it. Slow down. Be kind. Pay attention. Because this isn’t going to happen again.”
Carrie Fisher #nellinoel (at General Store)

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
leksandra
2594 e247 360
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
leksandra
leksandra
Reposted frombluuu bluuu
leksandra
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
leksandra
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
leksandra
9330 6c8c 360
Reposted fromvandalize vandalize viabetterthanlies betterthanlies
leksandra
7737 92ad 360
Reposted fromdailylife dailylife viabetterthanlies betterthanlies
leksandra
4579 e5d6 360
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
leksandra
3290 c8ee 360
J. Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl