Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

leksandra
leksandra
leksandra
8052 4d3d 360
Reposted fromselfharm selfharm viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
1511 df5b 360
leksandra
7380 bd88 360
Reposted frommydepht mydepht viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
5800 0e38 360
Reposted fromdusix dusix viaspontaneous spontaneous
leksandra
5059 8d55 360
Reposted fromkarahippie karahippie viaspontaneous spontaneous

June 17 2017

6849 6c2b 360
leksandra
9182 6e7e 360
Reposted fromwazelina wazelina viatoniewszystko toniewszystko

June 14 2017

leksandra
6608 0fa3 360
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
leksandra
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
leksandra
leksandra
ile jeszcze mam być sama?
— już naprawdę nie umiem tak trwać tylko dla siebie
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaRozaa Rozaa

June 01 2017

leksandra
0216 38b0 360
Reposted fromoll oll
leksandra
#107
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianowaczi nowaczi
leksandra
0441 8d21 360
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
3132 10e6 360

lobo-de-luna:

sinnsro

Reposted from1love1hope 1love1hope viaviolethill violethill
leksandra
3189 641b 360
Reposted fromoutline outline viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl