Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

leksandra
4734 415a 360
Reposted frombylejaka bylejaka viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
5990 47b4 360
Reposted fromlaoculta laoculta viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
2341 0dfc 360
First lover
Reposted from050996 050996 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
2239 66b8 360
Reposted fromseniorita seniorita viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
leksandra
2330 a6e8 360
leksandra
9158 9044 360
leksandra
8936 0bc5 360
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viazapominanie zapominanie
leksandra
6899 123a 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
0962 637b 360
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazapominanie zapominanie
leksandra
4132 8444 360
leksandra
leksandra
leksandra
8052 4d3d 360
Reposted fromselfharm selfharm viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
1511 df5b 360
leksandra
7380 bd88 360
Reposted frommydepht mydepht viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
5800 0e38 360
Reposted fromdusix dusix viaspontaneous spontaneous
leksandra
5059 8d55 360
Reposted fromkarahippie karahippie viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl