Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

leksandra
Reposted fromviolett violett viajethra jethra
leksandra
Reposted fromkrzysk krzysk via100suns 100suns
leksandra
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet via100suns 100suns
leksandra
9180 7fed 360
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee via100suns 100suns
leksandra
Trzeba się nauczyć
Oddychać na zapas
— Mioush
Reposted fromazathiana azathiana viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
pomyślałam "to zbyt głupie, nie zrobisz tego" i wtedy właśnie zrozumiałam, że to zrobię.
Reposted frombrianmay brianmay viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
8059 bfb5 360
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
leksandra
leksandra
4734 415a 360
Reposted frombylejaka bylejaka viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
5990 47b4 360
Reposted fromlaoculta laoculta viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
2341 0dfc 360
First lover
Reposted from050996 050996 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
2239 66b8 360
Reposted fromseniorita seniorita viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
leksandra
2330 a6e8 360
leksandra
9158 9044 360
leksandra
8936 0bc5 360
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viazapominanie zapominanie
leksandra
6899 123a 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
0962 637b 360
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl