Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

6257 b6f2 360

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
leksandra
0639 8a45 360
Reposted fromnenya nenya viayouaresonaive youaresonaive
9153 3df1 360
leksandra
leksandra
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— H. Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaBilora Bilora
leksandra

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaBilora Bilora
leksandra
1704 0135 360
leksandra
leksandra
6576 5782 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
leksandra
5577 925d 360
Reposted fromarwen arwen viaIriss Iriss
leksandra
5277 ec55 360
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
leksandra
8239 7b32 360
Reposted frommaszka maszka viaWlodara Wlodara
leksandra
leksandra
7367 2e06 360
Reposted fromhagis hagis viaWlodara Wlodara
leksandra
4579 e5d6 360
Reposted fromkarahippie karahippie viagana gana
1208 e936 360
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viagana gana
leksandra
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan
leksandra
leksandra
5434 e6c1 360
Reposted fromsilverheaven silverheaven vianezavisan nezavisan
leksandra
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl