Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

leksandra
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacappaque cappaque

August 09 2017

leksandra

August 04 2017

leksandra
leksandra
7379 7c67 360
leksandra
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viacappaque cappaque

August 03 2017

leksandra
2060 a337 360
Reposted fromlittlestories littlestories viasomebunny somebunny
0257 2fd7 360
Reposted fromnosmile nosmile viapsychoviolet psychoviolet

August 02 2017

leksandra
leksandra
leksandra
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viawithout-something without-something
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
2001 a6d2 360
Reposted fromkniepuder kniepuder viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
2792 3ef2 360
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viapoppyseed poppyseed
leksandra
1034 22a0 360
Tatry
leksandra
1429 332d 360
Reposted fromEkran Ekran viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
7549 2482 360
leksandra
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek

July 26 2017

leksandra
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaviolethill violethill
leksandra
9618 fc79 360
Reposted fromhimym himym viaviolethill violethill
leksandra
4638 d06b 360
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl