Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

leksandra
leksandra
Reposted frombluuu bluuu viaalensztajn alensztajn
leksandra
Reposted frombluuu bluuu
6778 8677 360
Reposted fromwarnick warnick viaszydera szydera
3614 07b0 360
Reposted fromnikotyna nikotyna viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
leksandra
leksandra
4365 82c3 360
leksandra
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vianotperfectgirl notperfectgirl
leksandra

"Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego."

Václav Burian "Czekam"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaateme ateme
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaateme ateme
leksandra
leksandra
7634 69af 360
Reposted fromseleneskin seleneskin viaateme ateme
leksandra
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaateme ateme
leksandra
9941 cca6 360
Reposted frombluepanda bluepanda viaateme ateme
leksandra
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaateme ateme
leksandra
4503 e862 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
leksandra
9446 8a74 360
Reposted fromtaSowa taSowa viarudosci rudosci
leksandra
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagana gana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl