Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

leksandra
8807 6c41 360
Reposted from4777727772 4777727772 viadontbemad dontbemad
leksandra
8689 82b9 360
Reposted from4777727772 4777727772 viadontbemad dontbemad
leksandra
leksandra
leksandra
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

April 17 2018

leksandra
2815 aceb 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
2835 e283 360
leksandra
6728 76ba 360
leksandra
3289 13f7 360
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
1412 5676 360
leksandra
leksandra
leksandra
Dlatego nie znoszę się zakochiwać. Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - robi się zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie. Przynajmniej do pewnego stopnia.
— J.L.Wiśniewski i Irada Wownenko „Miłość oraz inne dysonanse”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
leksandra
0298 daed 360
Reposted frommyrla myrla viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
0297 aefe 360
Reposted frommyrla myrla viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
3156 b35f 360
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
5761 8edc 360
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
leksandra
8802 9bca 360
leksandra
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
leksandra
6827 0a7a 360
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl