Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

leksandra
2040 4b3b 360
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
leksandra
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viabigevilgrin00 bigevilgrin00
leksandra
9975 0a48 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
leksandra
1740 23ed 360
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
8152 dd76 360
Reposted fromtosiaa tosiaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
leksandra
1338 59a9 360
Reposted fromfelicka felicka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
leksandra
leksandra
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaateme ateme
leksandra
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viaateme ateme
leksandra
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki

July 02 2018

leksandra
8037 8e2f 360
Reposted fromkarahippie karahippie viahardkorwey hardkorwey
leksandra
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatrue-love true-love
leksandra
7587 3b6c 360
leksandra
9848 a5e5 360
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
6424 07c0 360

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

leksandra
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
5949 1e00 360
Reposted fromdeviate deviate viabreatheslow123 breatheslow123
leksandra
9817 b5fb 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl